معصومه تیموری

دسته بندی -ارتباطات و تغییرات سریع فردی

متاسفانه هم اکنون صفحه قابل مشاهده نمی باشد.

ارتباط و ان ال پی

ارتباط و ان ال پی بارزترین ویژگی ارتباط و ان ال پی شروع تغییر و تحول در ارتباطات می باشد. بله شنیدن، خوب میباشد، مگر نه؟ تصمیم گرفته اید که یک ماشین مدرن تهیه نمایید، درخواست وامتان را روی میز رئیس می گذارید ; چه خوب میباشد که او با درخواست شما...

ارتباط مؤثر در دانش ان-ال-پی:

ارتباط مؤثر در علم (n-l-p) به واسطه ی ان. ال.پی (NLP) قادر هستیدبا سرعت بالاتر و تإثیرگذارتری  از پیش به اهداف خصوصی خویش دست یابید دریافت موفقیت و ایجاد رابطه دوستی و صمیمیت با افراد در ابتدای درخواستهای شخص بوده و هست. اشخاص تمایل دارند موفقیتشان...

ارتباط مؤثر چیست؟

  ارتباطات موثر چیست و چه نیرویی در موفقیت انسانها نقش دارد؟ پاسخ همه ی این پرسشها فقط در علم ان ال پی بطور علمی پاسخ داده می شود نخستین قدم در مدیریت منابع انسانی، این است که خود را مدیریت نماییم، اکنون دانش ان ال پی به عنوان علمی ترین روش خود...