معصومه تیموری

دسته بندی -زنان

سندرم سیندرلا چه تاثیری بر زندگی ما دارد؟

سندرم سیندرلا چیست؟ سندروم سیندرلا در واقع نوعی وابستگی به دیگران و امید داشتن به آنها برای خوشبختی است. به عنوان یک زن سعی کنید همیشه مستقل بوده و به دیگران وابسته نباشید، زیرا زنانی که به دیگران وابسته بوده و به تنهایی نمی توانند تصمیم بگیرند، به...

راز جذب مردان

راه های جذب مردان بسیار متفاوت و همچنین متعدد است، اما برخی از زنان بر این باورند که مهم ترین ویژگی که باید داشته باشند، زیبایی می باشد، که این کاملا اشتباه است. زمانی که مردان قصد ازدواج دارند، علاوه بر زیبایی، به ویژگی های دیگری نیز توجه می کنند...

مدیریت موفق زنان

مدیریت موفق و موثر یکی از راه های پیشرفت به سمت موفقیت است به همین دلیل ویژگی مدیران موفق همیشه مورد بررسی قرار می گیرد. مدیریت موفق زنان، امروزه در سراسر دنیا جزو مهم ترین بخش های درآمد یک کشور می باشد. امروزه در تمامی کشورها برای مدیریت و یا...