معصومه تیموری

نظرات ۴

  • سلام.چالش گفتید استاد.نظرم میگم.از شرایطم اصلا ناراضی نیستم.اما ۱۵روزبعد تقریبا باید۴میلیون.تومن.شهریه دانشگاه.پایان نامه بدم.من یک سال فکر برنامه ریزی ومشورت کردم.واسه پرداختش این موقع شد چیکار کنم؟.وام.گرفتم.دوباره وام دیگه گرفتم.که ماشین بخرم.کارکنم.باپول کارماشین اقساط دانشگاه.وماشین بدم.بعد۱۵الی۲۴ماه بعدش.ماشین.۱۰٫م.ت.خودماشین پولش خواهد ماند.اقساط ماشین ودانشگاهم.دادم.سرمایه به غیر ماشین هم خواهم.داشت.کار.و… . خواهم داشت. نظرتون چیه استاد؟ فکر از بعد قوانین جذب و مادی؟ چیه؟ متشکر. شاگردتون احسان

  • سلام.استاد.من ولی جبران الطافتون.قول میدم بهتون.اول تا اخرسال.۱۳۹۷٫یک دورقرآن.عربی وفارسی.به نیت شما بخونم.دومین.وکیل شدم.وکالتتون.رایگان تا آخر عمرم. قبول میکنم.به خانم.شایسته ادمینتون گفتم.ایشون گفتند بهتون گفتند.اما پست هم گذاشتم.که بدونید.شاگردتون احسان.رهاشده از وابستگی و فرکانس شرح دادم.

  • سلام.استاد.درطول سال.ی زمانهایی .کلا میبرم و خسته میشم.از زندگی و همه چیزم.دوره افرینش گفتید که بریم پیش خانواده یادوست.اگ نداریم مشاوره. حس بد جطور از خودم دور کنم؟حتی حوصله خودمم ندارم قادرب انجام تمرینات وهرکاری نیستم اینطورمواقع. راه حلش چیه؟استاد درمورد همه موارد زندگیم این حس بهم دست میده.یهو میاد یهومیره این حس.جکارکنم استاد؟و اینکه بیشتراز۱۰ نفرپرسیدم.که همشون این حس داشتن.من حتی نمیدونم مشکلم چیه تا ریشه یابی کنم.و حلش کنم. متشکر استاد

  • سلام.من تقریبا ۱۰ روز قبل حال وحوصله هیچی نداشتم که با خانم شایسته درمیون گذاشتم و گفتن مشکلم بیوریتم هست.بعد اما چند روزه مشکل بد خوابی دارم.روزها خواب شبها بیدار.روز قبل ۲۴ساعت بیداربودم.که شب راحت بخوابم.دیشب زود خوابیدم.اما خوابهای ترسناک دیدم.هی بیدار میشدم.و دوباره دیر بیدار شدم.خانم شایسته گفتم این هم بیورتیم هست.خب چیکار کنم استاد.من دوره شرکت کردم.تمرینات انجام میدم.خوابم جطور تتظیم کنم.لطفا راه حلی بگید داخل کانال دانشگاه زندگی.متشکر خانم تیموری مهربان